Kompetencje

Akredytacja

Laboratorium Genetyki Molekularnej jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Identyfikacja osobnicza i kontrola rodowodów

Genotypowanie trzęsawki u owiec

Identyfikacja gatunkowa komponentów zwierzęcych