Usługi

Gołebie

  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)
  • Ustalenie płci

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 11 markerów DNA typu STR – krótkie fragmenty DNA zwane mikrosatelitami.

Do ustalenia płci przeprowadzana jest analiza genu amelogeniny (AMEL).

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.