Usługi

Identyfikacja mutacji u bydła

Identyfikacja mutacji:

BLAD
mutacja genetyczna, odpowiedzialna za wrodzony niedobór leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych i zanik funkcji obronnych organizmu. Powoduje upadki zwierząt wskutek różnorodnych infekcji
DUMPS
mutacja genetyczna powodująca wrodzony niedobór syntetazy monofosforanu urydyny, odpowiedzialna za wczesną obumieralność zarodków. Zmutowany gen określany jest również jako „gen obumieralności zarodków”

Metoda analizy - PCR/RFLP

PCR
łańcuchowa reakcja polimerazy (namnażnie badanego fragmentu DNA)
RFLP
polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (identyfikacja zmutowanego miejsca poprzez zastosowanie odpowiednich enzymów restrykcyjnych)

Metoda pozwala na identyfikację nosicieli mutacji genetycznych