Ankieta

Ankieta oceny Laboratorium Genetyki Molekularnej przez Klienta

Prosimy o odpowiedź czy personel laboratorium:

WyszczególnieniaSkala ocen*
54321

* Skala oceny: 5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - zadowalająca, 2 - dostateczna, 1 - niezadowalająca

Prosimy o ocenę stopnia zadowolenia ze świadczonych usług:

WyszczególnieniaSkala ocen*
54321

* Skala oceny: 5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - zadowalająca, 2 - dostateczna, 1 - niezadowalająca

Czy mają Państwo propozycje lub sugestie dotyczące sposobu i jakości pracy Laboratorium?