Usługi

Świnie

  • Ustalenie profilu DNA
  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)
  • Ustalenie płci

Profil DNA ustalamy w 11 mikrosatelitarnych loci (STR) oraz genie AMEL z zastosowaniem komercyjnego zestawu „Animaltype Pig Multiplex PCR Test kits” firmy Biotype Diagnostic GmbH.

Oznaczenia wykonane są techniką automatycznej analizy długości fragmentów DNA (Automatic DNA Sizing Technology) przy zastosowaniu sekwenatora 3130xl.

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia.