Usługi

Cytogenetyczne badania prawidłowości kariotypu

Analiza kariotypu

Szybka diagnostyka aberracji chromosomowych w celu wskazania nosicieli wad kariotypu obniżających płodność zwierząt i powodujących znaczne straty ekonomiczne w stadach hodowlanych.

Wyniki badań cytogenetycznych opracowywane są w formie ekspertyz, a w przypadku zdiagnozowanych wad genetycznych zawierają zalecenia hodowlane, dotyczące eliminacji nosicieli z hodowli.

Oferta badań cytogenetycznych obejmuje:

  • bydło
  • świnie
  • konie

Zleceniodawca otrzymuje wynik analizy cytogenetycznej w postaci „Ekspertyzy Prawidłowości Kariotypu”