Usługi

Identyfikacja gatunkowa komponentów zwierzęcych

Analiza oparta jest na identyfikacji mitochondrialnego DNA wykrywanych gatunków zwierząt przy zastosowaniu reakcji PCR (analiza jakościowa) oraz Real-time PCR (analiza ilościowa).

Identyfikowane gatunki zwierząt

Oznaczony gatunekBadany materiałAnaliza jakościowaAnaliza ilościowa
mieszanka paszowa / inne produkty żywienia zwierząt gospodarskich i domowychmięso oraz jego przetworysierść / ustawowo niedozwolone produkty spożywcze
Przeżuwacze - metoda według EURL-AP
Zwierzęta (bez podziału na poszczególne gatunki)
Bydło
Świnie
Owce
Kury
Drób (kury, indyki, kaczki, gęsi)
Konie
Indyki
Koty**
Psy**
Sarny**
Kozy**

* zlecenie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Identyfikowane gatunki zwierząt

Materiał powinien być pobrany przez osoby upoważnione do tego celu przez właściwy Organ. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania analizy z próbek pobranych przez osoby nie mające upoważnienia. Instrukcja pobierania materiału do badań znajduje się w zakładce Instrukcja pobrania materiału do badań.