Usługi

Wykrywanie miodu pszczoły miodnej w produktach żywnościowych

Badanie umożliwia wykrycie miodu wytworzonego przez pszczołę miodną (Apis mellifera). Analiza oparta jest na wykryciu mtDNA pszczoły pozostawionego w miodzie w procesie jego wytwarzania. Badanie może być ważnym narzędziem diagnostycznym w przypadku:

  • sprawdzania czy dany produkt zawiera miód naturalny
  • wykrywania pozostałości miodu w produktach dla wegan
  • kontroli produktów dla osób obarczonych alergią na miód

Materiał powinien być pobrany przez osoby upoważnione do tego celu przez właściwy Organ. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania analizy z próbek pobranych przez osoby nie mające upoważnienia. Instrukcja pobierania materiału do badań znajduje się w zakładce Instrukcja pobrania materiału do badań.