Usługi

Alpaki i lamy

Od 2019, jako pierwsze w Polsce Laboratorium Genetyki Molekularnej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego wykonuje komercyjnie badania genetyczne z zakresu identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia dla alpak i lam. Profil DNA jest ustalany raz na całe życie, a wykonywane badania umożliwiają określenie czy dany osobnik pochodzi po określonych rodzicach. Jest to bardzo istotna kwestia przy weryfikacji pochodzenia niezbędnej do wpisywania kolejnych osobników do ksiąg hodowlanych.

Materiał biologiczny może stanowić krew lub ślad krwi na jałowej wymazówce, cebulki włosowe (minimum 15), wymaz z wewnętrznej części policzka, fragment tkanki, nasienie, itp.

Do przeprowadzenia pochodzenia wykorzystywany jest rekomendowany przez ISAG (International Society for Animal Genetics) panel 12 markerów mikrosatelitarnych: LCA5, LCA8, LCA19, LCA37, LCA56, LCA65, LCA66, LCA94, LCA99, LGU49, LGU50, YWLL44.

Badanie wykonywane jest techniką analizy długości fragmentów STR (markerów mikrosatelitarnych) z zastosowaniem sekwenatora 3130xl.

Czas oczekiwania na wykonanie badania wynosi do 30 dni roboczych od momentu przyjęcia próbki do laboratorium.

Wraz z materiałem biologicznym do badań prosimy przesłać wypełnione zlecenie badania wraz z protokołem pobrania materiału biologicznego.