Usługi

Psy

  • Ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
  • Badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców)
  • Badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice)

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 21 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG - International Society for Animal Genetics): AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, AHT130, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, REN105L03, INU030, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23, REN64E19.

Dokładność genotypowania jest standaryzowana w międzynarodowych testach biegłości, a uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat będzie uznawany na całym świecie.

Stosowana metoda, wg procedury badawczej PB03 „IDENTYFIKACJA OSOBNICZA PSÓW W MULTIPLEKSOWYCH SYSTEMACH STR”, spełnia wymogi Polskiego Centrum Akredytacji (AB1587).

ilac-MRA Akredytacja: AB 1587

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: krwi (lub śladów krwi), wymazów, włosów (sierści) z cebulkami, nasienia lub innych tkanek. Wraz z materiałem biologicznym prosimy o przesłanie do laboratorium wypełnionego zlecenia badania i protokołu pobrania materiału biologicznego.

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

POTWIERDZENIE RASY PSA – Test ID Rasy Psa

BADANIA EKSPRES