Usługi

Gołębie

  • Ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
  • Badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców)
  • Badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice)
  • Ustalenie płci u młodych gołębi

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 16 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG - International Society for Animal Genetics): CliµD01, CliµD11, CliµD16, CliµD17, CliµD19, CliµD35, CliµT02, CliµT13, CliµT17, CliµT43, PIGN4, PIGN57, PIGN10, PIGN12, PIGN15, PIGN26.

Do ustalenia płci wykorzystywany jest marker CHD.

Dokładność genotypowania jest standaryzowana w międzynarodowych testach biegłości, a uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat będzie uznawany na całym świecie.

Stosowana metoda, wg procedury badawczej PB07 „IDENTYFIKACJA OSOBNICZA GOŁĘBI W MULTIPLEKSOWYCH SYSTEMACH STR”, spełnia wymogi Polskiego Centrum Akredytacji (AB1587).

ilac-MRA Akredytacja: AB 1587

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: wyrwanych z dutką piór, krwi, śladów krwi, wymazów z dzioba lub innych tkanek. Wraz z materiałem biologicznym prosimy o przesłanie do laboratorium wypełnionego zlecenia badania i protokołu pobrania materiału biologicznego..

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

BADANIA EKSPRES