Usługi

Świnie

  • Ustalenie profilu DNA
  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 14 mikrosatelitarnych loci (STR) rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do kontroli pochodzenia.

Oznaczenia wykonywane są techniką automatycznej analizy długości fragmentów DNA (Automatic DNA Sizing Technology) przy zastosowaniu sekwenatora 3130xl (Applied Biosystems)

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia.

Wraz z materiałem biologicznym do badań prosimy przesłać wypełnione zlecenie badania wraz z protokołem pobrania materiału biologicznego.