Usługi

Konie

  • Badanie DNA - ustalenie profilu genetycznego (genotyp)
  • Badanie pochodzenia - potwierdzenie bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej lub rodzicu

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 12 markerów DNA rekomendowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do kontroli pochodzenia - AHT4, AHT5, ASB2, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG10, VHL20, ASB17, ASB23 oraz 5 dodatkowych markerów DNA - HTG6, HTG7, CA425, HMS1, LEX3.

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia.