Usługi

Bydło

  • Ustalenie profilu DNA
  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)
  • Ustalenie płci

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 12 markerów DNA rekomendowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do kontroli pochodzenia - BM1818, BM1824, BM2113, ETH3, ETH10, ETH225, INRA23, SPS115, TGLA227, TGLA126, TGLA122, TGLA53.

Do ustalenia płci przeprowadzana jest analiza genu amelogeniny (AMEL).

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia, tkanki ucha, mikrośladów (np. plamy krwi).