Usługi

Jelenie

  • Ustalenie profilu DNA
  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)
  • Ustalenie płci

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 12 markerów mikrosatelitarnych DNA.

Do ustalenia płci przeprowadzana jest analiza genu amelogeniny (AMEL).

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia, tkanki ucha, mikrośladów (np. plamy krwi).