Usługi

Owce

  • Ustalenie profilu DNA
  • Potwierdzenie pochodzenia - badanie 3 osobników (potomek i jego domniemani rodzice)
  • Ustalenie płci

Do potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 12 markerów DNA rekomendowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do kontroli pochodzenia.

Do ustalenia płci przeprowadzana jest analiza genu amelogeniny (AMEL).

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzamy na materiale biologicznym w postaci: krwi, cebulek włosowych, nasienia, tkanki ucha, mikrośladów (np. plamy krwi).